פיצוי פיטורין נקבעים בדרך כלל לעובדים שפוטרו מעבודתם לאחר שנה. בחלק מהמקרים בית המשפט לענייני עבודה יפסוק פיצוי פיטורין פחות משנה שבה העובד עבד במקום, אם נראה שמעסיקו המתין כמעט שנה ופיטר את העובד על מנת להימנע מתשלום תנאים סוציאליים על פי חוק. קיימים מקרים בהם עובד יקבל פיצויי פיטורים גם אם התפטר מיוזמתו, זאת בשל הרעת תנאי העבודה שלו.

ישנם גורמים רבים שמשפיעים על קבלת ההחלטות של מנהלי החברות ובעלי העסקים וחלק מההחלטות הללו אף עשויות לפגוע בעובדים בצורה ניכרת. הרעת תנאי העבודה עשויה להיות תוצאה של המצב כלכלי, שינויים שמתבצעים בעסק, חילופי תפקידים, התנכלות של העובד למעביד ועוד. כדי למנוע הרעת תנאים נקבעו חוקים חשובים שאוסרים על המעבידים לבצע שינויים לרעתם של העובדים. שינויים לרעת העובד מתחלקים לשניים – שינויים המשפיעים על השכר ושינויים המשפיעים על תנאי העבודה.

אילו סוגי הרעת תנאי עבודה קיימים

שינוי מקום עבודה למרחק שעולה על 30 ק"מ עשויה לפגוע בעובד בצורה ניכרת, להאריך את שעות עבודתו ולפגוע בשכרו. הרעת תנאי עבודה מרחק תצור עייפות רבה ותפגע גם ביכולת עבודתו. הרעת תנאי עבודה רכב מתייחסת למצב בו נלקח מהעובד כלי רכב צמוד שניתן לו. הרעת תנאי עבודה שינוי שעות כאשר השינוי פוגע בשכר וכן ביטול הטבות, קיצוצים בשכר הבסיס, פיגורים בתשלום השכר וכו' עשויים לחבל ביכולתו של העובד לכלכל את בני ביתו ולפגוע באיכות חייו. גם אי מתן פיצוי פיטורין לעובד שהתפטר נכלל ברשימת המקרים של הרעת תנאי עבודה מוחשית אשר פוגעים בזכויותיו הבסיסיות של העובד הנמצאות במסגרת זכויות עובדים.

פיצוי פיטורין הרלוונטיים לנשים בלבד

הרעת תנאי עבודה בהריון הינו סוג נוסף של פגיעה בעובדות, הרעת התנאים במקרים אלו מתייחסת לנשים בהריון, לנשים שיצאו לחופשת לידה ולנשים שסיימו את תקופת חופשת הלידה. בתי המשפט מבקרים את המעסיקים שפוגעים בעובדות ומתייחסים בחומרה למקרים בהם המעסיק פיטר את האשה, שינה את היקף עבודתה באופן שפוגע בה, שינה את מקום עבודתה והציב אותה במקום שפוגע בבריאותה, התנהג בצורה משפילה, לא אפשר לה לצאת לבדיקות הנחוצות, לא החזיר אותה לתפקידה לאחר תום חופשת הלידה, הפחית את שכרה ועוד.

בניגוד למקרים בהם חלה הרעה בשכרו של העובד ישנם מקרים בהם ההרעה אינה ברורה, דוגמה לכך ניתן לראות במקרים של הרעת תנאי עבודה שינוי תפקיד – כמו למשל לקיחת תפקיד בכיר מעובד או הורדתו בתפקיד, במקרים מסוג זה בוחנים בתי המשפט כל מקרה לגופו ובודקים האם השינויים שביצע המעסיק נחשבים להרעת תנאים.

פיצוי פיטורין למתפטר

פיצוי פיטורין יכולים להיות משולמים מקופת התגמולים או הפיצויים אליהם מפקיד המעסיק סכום חודשי מסוים זאת על פי חוק פיצוי פיטורין סעיף 14. העובד יהיה העובד זכאי לפיצויים אלה בתנאים מסוימים, היכולים להיקבע בהסדר קיבוצי או באישור מיוחד משר הכלכלה, למעט מקרים שבהם פוטר עקב ביצוע מעשים חמורים הפוגעים במקום העבודה עצמו או בעובדיה. חישוב פיצוי הפיטורין מתבסס על משכורתו החודשית של העובד והיקף המשרה שלו, כאשר פיצוי פיטורין לעובד שעתי יקבעו על פי מספר השעות הממוצע שעבד בכל חודש.