הסכמי רכישה במסגרתם רוכש אדם זכות במקרקעין, על פי רוב זכות בעלות או חכירה, נעשית באמצעות הסכמי רכישה, הנערכים בין הרוכש לבין המוכר, כאשר מומלץ באופן גורף להסתייע בעורך דין פרטי מטעמכם, העוסק בנדל״ן באופן שוטף ויומיומי ולבצע את תהליך רכישת הדירה באמצעותו ותוך ליווי צמוד שלו בלבד. 

הסכמי רכישת דירה מקבלן

חשוב להבין שישנו הבדל מהותי בין רכישת דירה חדשה מקבלן לבין רכישת דירה יד שנייה ולמעשה מדובר בשני הסכמים שונים לחלוטין. הסכם רכישת דירה מקבלן הוא הסכם הכפוף לחוק המכר (דירות) במסגרתו החוק מתנה התניות רבות כלפי הקבלן ומטיל עליו חובות שונות ביחס לרוכש הדירה, כדוגמת חובה להנפקת ערבויות חוק מכר, חובות להבטיח את הכספים המשולמים, חובת תשלום באמצעות שוברים לחשבון ליווי פרויקט הבניה בלבד ועוד. 

עסקאות מסוג זה נפוצות כאשר רוכשים דירה ״על הנייר״, שהיא למעשה דירה אשר בנייתה טרם הושלמה כך שהכספים שמשולמים על ידי הרוכש מממנים את הליך הבניה עצמו ובכדי שכספים אלו לא ילכו לטמיון קובע החוק כי על הקבלן חלה חובה להבטיחם באמצעים שונים.  

חשוב לזכור שהקבלן שמוכר לכם את הדירה הוא למעשה הצד החזק לחוזה הרכישה ובכדי לוודא שחוזה הרכישה כולל סעיפים העומדים בקנה אחד עם הוראות החוק חשוב ומומלץ לבצע את עסקת הרכישה ולחתום על הסכם הרכישה רק לאחר שעורך דין מטעמכם, קרא את החוזה היטב, בדק אותו לעומד ווידא שהחוזה עומד בקנה אחד עם הוראות החוק.

בנוסף, עורך הדין יוכל לומר לכם האם ביכולתכם לבצע שינויים בדירה אותה אתם רוכשים, מהן התחייבויות הקבלן כלפיכם, מהו מועד המסירה, הפיצוי בגין איחור במסירה ויוכל להכווין אתכם בדבר זהות הבנק המלווה והערבויות להם אתם זכאים לאור החוזה ולאור הוראות החוק. 

הסכמי רכישת דירה יד שניה

להבדיל מהסכם רכישת דירה מקבלן, הסכם רכישת דירה יד שניה אינו כפוף להוראות חוק המכר (דירות) ומדובר בהסכם שנערך לרוב בין שני צדדים פרטיים. לפיכך, בהסכם רכישת של דירה יש שניה מומלץ לפנות לייצוג משפטי של עורך דין מטעמכם, אשר יערוך את המו״מ מול הצד השני להסכם הרכישה וישמור על זכויותיכם. 

עורך הדין שלכם יבצע את כל הבדיקות המקדימות ביחס למצבו המשפטי והתכנוני של הנכס וימסור לכם האם יש ״נורות אזהרה״ מהם עליכם להיזהר. עורך הדין שלכם יוודא עבורכם שמדובר בעסקה לגיטימית, יבצע עבורכם את כל תכנוני המס אשר עלולים לחול עליכם בגין העסקה והכול במטרה למזער את הסיכונים שאתם עלולים להיות חשופים אליהם כצד להסכם הרכישה. 


עורך דין הסכמי רכישה

בין אם אתם רוכשים דירה מקבלן ובין אם אתם רוכשים דירה יד שניה מאדם פרטי מומלץ באופן גורף לעשות זאת באמצעות עורך דין הסכמי רכישה העוסק בכך באופן שוטף ונשמח לעמוד לרשותכם למתן ייעוץ משפטי.