יחסי עובד מעביד הם יחסים מורכבים אשר נכנסים לתוכם פרמטרים רבים. הפרמטרים הם כל הקשור ליחסי אנוש בין העובד למעביד וכמובן כל הקשור לתנאי שכר. שינוי לרעה באופן משמעותי בשני התחומים נחשב הרעת תנאי עבודה.

מה נחשב להרעה בתנאי השכר?

השכר וכל העניין הכספי הוא כמובן החלק הארי בבחינת תנאי העבודה. הפחתת שכר שנעשתה ללא שינוי בעבודה והיקפה היא הבולטת ביותר אך ישנן פעולות נוספות שיפגעו במצבו הכלכלי של העובד לפחות לטווח ארוך. עם פעולות אלה נמנים: אי מתן תשלומים נוספים המגיעים כמו דמי הבראה, מתנות לחג או משכורת 13 במידה ונקבע שתהיה. פיגור בתשלום המשכורת יחשב להלנת שכר וכמובן שאם נעשה באופן שאינו חד פעמי יש כאן הרעה בתנאי העבודה.

מה נחשב להרעה מבחינת תנאים נלווים

שינויים בתנאי העבודה יכולים גם הם בשלב מסויים להחשב בתור הרעת תנאי עבודה. עם שינויים אלה נמנים: מתן תנאים ירודים יותר במקום העבודה עצמו כמו חדר קטן ללא חלונות וללא די מרחב ברמה שפוגעת בתחושת העובד, שינוי המקום- העברת העובד למקום מרוחק לאורך זמן מבלי שהדבר נקבע מראש, מה שמקשה עליו, שינוי מהותי במספר השעות או בפריסת השעות (למשל משמרות לילה רבות במקום משמרות בוקר כשהדבר לא נקבע מראש) וגם פגיעה במעמד המקצועי של העובד באופן דרסטי.

מה נחשב הרעה מבחינת יחסי אנוש?

פגיעה והשפלה של המעביד כלפי העובד באופן קבוע נחשב הרעה תנאים במקום העבודה. כל עובד באשר הוא ראוי ליחס הולם מהמעביד. חוסר כבוד מינימלי אינו דבר שעובד צריך לספוג במקום העבודה. חשוב להבין שבמקרים בהם קיים חוסר ודאות בנושא, מומלץ לפנות אל עורך דין לענייני עבודה לקבלת ייעוץ מקצועי.

  

כיצד להתמודד ?

עו"ד אסתי עוקב מסבירה שכאשר עובד חש בהרעת תנאי עבודה מכל סיבה שהיא ברמה שאינו יכול להתמודד עימה עוד והוא נאלץ להתפטר עקב כך, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין. אי לכך, עליו להוכיח קשר סיבתי בין ההרעה בתנאים לבין התפטרותו. יש באפשרותו גם להמשיך בעבודה ותוך כדי כך לתבוע את המעסיק בבית דין לעבודה בעזרתו של עורך דין פיצויי פיטורין.

זכותו של אדם היא לעבוד בתנאים שנקבעו מראש וסוכמו. אם שיחות עם המעסיק אינן עוזרות וכלו כל הקיצין יוכל העובד להתפטר ולקבל את המגיע לו כאילו פוטר.