צוואה היא למעשה מסמך משפטי במסגרתו קובע אדם מה ייעשה בעיזבונו לאחר מותו. סוגי הצוואה והדרכים לעריכתה קבועים בחוק הירושה ואם אתם זקוקים לעורך דין העוסק בדיני משפחה וירושה ובעל ניסיון בעריכת צוואות אתם מוזמנים לפנות למשרדנו ונשמח לעמוד לרשותכם.

 

הדין בישראל

על פי חוק הירושה, עזבונו של אדם עובר ליורשיו במותו. הדרך לחלוקת העיזבון קבועה בחוק הירושה, שלפיה ככל ואדם לא ערך צוואה בחייו הרי שעזבונו יחולק על פי דיני הירושה (בשיטה הקרויה – ״שיטת המעגלים״). ככל ואדם ערך צוואה בעודו בחיים, הרי שהעיזבון יחולק בהתאם להוראות הצוואה.

סוגי צוואות 

  • צוואה בעדים – מדובר בצוואה השכיחה ביותר, שנעשית באמצעות סיוע של עורך דין העוסק בדיני ירושה וצוואות, שבמסגרתה האדם מצווה מה יעשה בעזבונו, כאשר שני עדים אשר אינם נהנים בצוואה (אינם זכאים לדבר ממנה) חותמים על כך שהצוואה נעשתה בנוכחותם.
  • צוואה בכתב יד – צוואה הנכתבת לרוב על ידי המצווה בעצמו, ללא נוכחות עדים וללא ניסוח ועריכה משפטית.
  • צוואה בעל פה – מדובר בסוג צוואה הנערכת לרוב כאשר אדם מצוי על סף מוות ובמסגרתה הוא אומר בעל פה לאדם השומע אותו מה רצונו. במצב זה יש לכתוב את הוראות המצווה על דף נייר ולהגישו לרשם לענייני ירושה.
  • צוואה ברשות – צוואה הנעשית בעל פה מול הרשם לענייני ירושה, שופט או נוטריון.


צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא צו שיפוטי אשר ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה שלמעשה מעניק תוקף משפטי לצוואה. הצו יינתן לאחר שיחלוף המועד הקבוע בחוק להגשת התנגדויות לצוואה, כאשר עם מתן הצו ניתן יהיה להוציאו לפועל באופן אקטיבי בכל הקשור לעיזבון הנפטר. כך למשל, אם במסגרת העיזבון ישנה דירה, אזי שלאחר שיינתן צו קיום הצוואה, ניתן יהיה להגיש את הצו לרשם המקרקעין, שבהתאם לצו יעביר את הזכויות בנכס מן המוריש לידי היורש על פי הצוואה. 

פגמים בצוואה

לאחר שאדם נפטר ומוגשת לרשם הירושה בקשה למתן צו קיום צוואה ישנו מועד קבוע בחוק להגשת התנגדויות לצוואה. זהו בעצם הזמן שבו יכולים אנשים הרואים עצמם נפגעים מהוראות הצוואה להגיש בקשה מנומקת לרשם לענייני ירושה ולטעון מדוע אין לקיים את צו הצוואה ואין ליתן צו קיום הצוואה. במקרה שהוגשה התנגדות, שכזו, הבקשה למתן צו קיום צוואה וההתנגדות יעברו להכרעה שיפוטית של בית המשפט אשר יידון בהם ויכריע בהם.
הטענות השכיחות לפגמים בצוואה נוגעות להשפעה בלתי הוגנת על המצווה מצד יורש, כדוגמת ילד שנטען לגביו שהפעיל לחץ פסול על המוריש, בכדי לקבל חלק גדול יותר בעיזבון, נוכחות בעת עריכת הצוואה והשפעה על ההוראות הקבועות בה ועוד.

עורך דין צוואות

משרדנו עוסק בדיני משפחה וירושה באופן שוטף ובעל התמחות ספציפית בעריכת צוואות ונשמח לסייע בעריכת צוואה התפורה למידותיכם