סעיף 110 לחוק הירושה מקנה ליורשים על פי דין או ליורשים מכוח צוואה את האפשרות לערוך בינם לבין עצמם הסכם לחלוקת נכסי העיזבון ובמסגרתו להגדיר חלוקה מחדש של נכסי העיזבון, בניגוד להוראות חוק הירושה ו/או הוראות הצוואה.

איך מגדירים חלוקה מחדש של נכסי העיזבון

אם רוצים להגדיר מחדש את נכסי העיזבון בין יורשים מכוח צוואה או מכוח צו ירושה עושים זאת בחוזה מחייב בין היורשים שבו היורשים מגדירים מחדש כיצד יחולק העיזבון ביניהם. חלוקה מחדש של נכסי העיזבון מאפשרת ליורשים ״להפריד כוחות״ במקרה שבו צו הירושה או צו קיום הצוואה הופכים אותם לשותפים בנכס מקרקעין או בנכס מיטלטלין בעל כורחם.

כיצד לבצע חלוקה או איזון של נכסי העיזבון במסגרת ירושה

הדרך לעשות זאת היא באמצעות הסכם משפטי בין היורשים. כך למשל, כאשר שני יורשים מעוניינים לבצע חלוקה שונה של נכסי העיזבון הם רשאים לקבוע זאת בהסכם משפטי מחייב. לדוגמא, אב שהוריש שתי דירות, אחת לכל ילד במסגרת צוואה. הילדים מעוניינים להחליף בינם ובין עצמם את זהות הדירות אותם הם יורשים והדרך לעשות זאת היא באמצעות הסכם בין יורשים.

המועד לעריכת הסכם ירושה לחלוקת עיזבון

המועד לעריכת ההסכם הוא לאחר שרשם הירושה נותן צו ירושה או צו קיום צוואה ולא לפני כן.

אישור הסכם חלוקת עיזבון במסגרת ערכאה שיפוטית

במקרה שבו היורשים עורכים הסכם חלוקת עיזבון בינם לבין עצמם אין כל צורך להגישו לבית המשפט למתן תוקף של פסק דין וההסכם מקבל תוקף של חוזה משפטי מחייב עם חתימת הצדדים עליו ובהתאם לדיני החוזים בישראל.

מה עושים אם אין הסכמה בין היורשים על חלוקת העיזבון

סקרנו לעיל את האפשרות לערוך הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים, כאשר הסכם שכזה, ייערך מן הסתם כאשר יש הסכמה בין היורשים. אבל לעיתים המצב מסובך יותר, לעיתים היורשים מסוכסכים אחד עם השני, לעיתים יש קרע בין חלק מהיורשים על רקע אישי שלא מאפשר לערוך הסכם ולפעול בהסכמה. בסיטואציה הזו, מתעוררת השאלה כיצד על היורשים לנהוג? התשובה היא שככל הנראה עליהם להגיש תובענה לבית המשפט לענייני משפחה ולעתור לפירוק השיתוף הכפוי שנוצר עקב הירושה אך בכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בדיני משפחה לקבל ייעוץ פרטני ואישי.

תשלומי איזון אגב חלוקת העיזבון וחלוקה בעין

חלוקת נכסי העיזבון בעין בין היורשים תיעשה לרוב במצבים שבהם ניתן לעשות זאת. לדוגמא, אדם שנפטר ולאחר פטירתו הוריש סכום כסף לשני יורשים וניתן לחלק את הכסף בצורה שווה, הרי שכך ייעשה. לעומת זאת, תשלומי איזון מצד יורש אחד ליורש אחר ישולמו כאשר רוצים ליצור שוויון בין היורשים אגב חלוקה ביניהם. כך למשל, יורש המבקש לרשת נכס מן העיזבון המוקנה ליורש אחר ומוכן תמורתו לשלם ליורש האחר דמי איזון.

אם אתם זקוקים לעורך דין העוסק בחלוקות ואיזונים בירושות אתם מוזמנים לפנות למשרדנו.