לאחר פטירתו של אדם, עזבונו עובר ליורשיו על פי דין ואם הותיר צוואה אז יורשיו בהתאם להוראות הצוואה.  לאחר הפטירה תוגש בקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושה וזהו השלב שבו כל אדם שיש לו עניין כלכלי בפסילת הוראות הצוואה, רשאי להגיש כתב התנגדות מנומק. 

מהו צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא צו שיפוטי אשר ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה, לאחר שמוגשת לו בקשה למתן צו קיום צוואה, לאחר הפטירה המקנה תוקף משפטי ומחייב לצוואה ועל בסיסו להוציא את הוראות הצוואה מן הכוח אל הפועל.

מי יכול להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה
כל בעל עניין בקבלת הצו. לעיתים יהיו אלו ילדיו של המנוח, אשתו, בת זוג המוכרת בציבור ולעיתים יהיה זה נושה של המנוח הטוען כי המנוח חייב לו כסף או זכויות כאלה ואחרות.

התנגדות לצו קיום צוואה

לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת על כך הודעה בעיתונות וברשומות (לקט פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) בכדי לתת לכל אדם שיש לו עניין כלכלי בפסילת הוראות הצוואה את האפשרות להגיש התנגדות מנומקת להוראותיה. ככל והוגשה התנגדות, רשם הירושה יעביר את ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה שבמחוז מגוריו של המנוח. בשלב זה ההתנגדות למעשה תהפוך לתובענה אשר תידון בין הצדדים ובסופה בית המשפט יכריע האם יש לקבל את ההתנגדות או לדחותה.

המועד להגשת התנגדות

את ההתנגדות לצו קיום הצוואה יש להגיש עד 14 יום ממועד פרסום ההודעה בעיתונות, כאשר ככל ולא תוגש התנגדות יינתן צו קיום צוואה שלאחריו הדרך שתהא סלולה בפני הצד הנפגע תהא תביעה לביטול הצו שניתן. אפשרות נוספת הקיימת לצד המעוניין להגיש את ההתנגדות וזקוק לזמן נוסף, הוא להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות, כאשר ככל ויצורפו לה נימוקים עניינים הבקשה תתקבל ובכפוף לכך שטרם ניתן צו קיום הצוואה.

העילות להגשת התנגדות לצו קיום צוואה

העילות השכיחות ביותר שבגינן צדדים מגישים התנגדויות לצווי קיום צוואה נוגעים לפגמים שנפלו בכריתתה, השפעה פסולה ובלתי הוגנת על המצווה, חוסר כשרות משפטית של המצווה לערוך את הצוואה, טעות סופר בצוואה, צוואה בלתי חוקית, בלתי אפשרית לקיום או בלתי מוסרית ועוד.

עורך דין לניהול הליך משפטי עקב התנגדות לצוואה

אם הגשתם בקשה לצו קיום צוואה שבה אתם יורשים והוגשה התנגדות לצו קיום הצוואה ולחילופין אם יש לכם עניין כלכלי בפסילת צוואה שהוגשה בקשה ליתן לה צו קיום אנו ממליצים לכם לפנות לעורך דין העוסק בדיני צוואות וירושות ונשמח לעמוד לרשותכם. מדובר בניהול הליך משפטי סבוך וארוך, בעל היבטים רבים וכרוך בידיעת החוק, בהכרת הפסיקה וההלכות ומשרדנו עוסק בהליך זה באופן שוטף.