האם השעיית עובד הינה הרעה מוחשית בתנאי עבודה המעמידה את המתפטר בדין מפוטר?

עניין זה נדון בפסק-הדין עב' (ת"א-יפו) 7823/06 אנג'לה לוינסקיה נ' אפי אבטחה בע"מ.
במקרה הנדון בפסק-הדין דובר על עובדת שעבדה במשך 5 שנים אשר בסופם הודיעה על התפטרות מעבודתה בנסיבות אשר לטענתה מזכות אותה בתשלום פיצויי פיטורים.

הנתבעת בפסק הדין, חברת אפי אבטחה בע"מ, נהגה להשעות עובדים מעבודה, ללא תשלום שכר, וזאת כאקט של הענשה כל אימת שהעובד פעל שלא בהתאם להוראות הנתבעת.

השעיית עובד הינה הרעה מוחשית?

בית הדין ציין בפסק-דינו הלכה ידועה לפייה, אין להשעות עובד מבלי שההשעיה מגובה במקור חוקי או הסכמי המסמיך את המעסיק לעשות זאת, וקבע כי מעביד המשעה עובד בהיעדר מקור חוקי לכך, יוצר הפסקת עבודה של אשר בנסיבות מסוימות, כמו הנסיבות בעניין אנג'לה לוינסקיה, יכולה להיחשב כפיטורים [ראה ע"ע 1271/02 צבי דדון נ' מטבחי זיו תעשיות (1990) בע"מ] ועל-כן השעיה כזאת מזכה את העובד בפיצויי פיטורים.

במקרה אנג'לה לוינסקיה, ההשעיות היו שיטתיות ושרירותיות, על-כן בית-הדין פסק כי היא זכאית לפיצויי פיטורים.