בדיני העבודה ישנו גבול דק המפריד בין הדין האזרחי לבין מקבילו הפלילי. נשאלת אם כך השאלה, כיצד מתייחס החוק להתנהלות שגויה או פסולה מצד מקבלי ההחלטות בארגון, עסק או חברה, והאם לאור מידת האחריות המוטלת על כתפיהם, התייחסותו של החוק וכל שכן ההשלכות שבאי-ציות לו, עלולים לגרור ענישה חריפה יותר כלפי בכירים.

בעל/ת משרה בכירה? הערכ/י להליך המשפטי בהתאם

די בכך שנביט על ההליכים המשפטיים הננקטים כנגד בכירים בבתי הדין לענייני עבודה, כדי שנשליך את התוצאות גם על הליכים משפטיים מקבילים.

כך לצורך הדוגמה, דעת הקהל תדרוש ענישה חמורה וחריפה יותר שתינקט כנגד סמנכ"ל חברה שנחשד בהטרדה מינית זאת לעומת עובד זוטר.

בעוד שסביר כי העובד הזוטר ימצא את דרכו החוצה מן החברה במהרה או כל שכן ישלם פיצוי כספי או יידון למאסר על תנאי, הרי שבכירים במשק יזכו למשפט מתוקשר ולדרישה הולכת וגוברת למיצוי הדין עד תום.

השופטים היושבים בדין, חיים בסופו של יום בתוך עמם והם אינם מנותקים מהלך הרוח הכולל, ואכן ניתן לראות כיצד בתי הדין נוקטים בצעדים חריפים יותר כנגד בכירים.

תפיסת ה'למען יראו וייראו' גם היא משחקת תפקיד חשוב בהליכים משפטיים כנגד בכירים.

די בדוגמה זו בה חשד מסוים עלול להפוך במהרה לכתב אישום בעל נופך פלילי, כדי שנבין כי מוטב שנושאי משרות בכירות יגבשו לעצמם ייצוג הולם ומקצועי של עורך דין המיומן בייצוגם של בכירים.

'תיק רגיל' אל מול 'אכיפה מוגברת' במקרה של בכיר/ה

חשוב להבחין בין תיקים הנחשבים ל'רגילים' על-פי גורמי האכיפה לבין תיקים המקוטלגים כיעדי אכיפה מוגברים.

בעוד שבתיקים דוגמת הלנת שכר או הפרת תנאי חוזה, יוטלו עיצומים כספיים או קנסות כנגד החברה/מנהל, הרי שבתיקים בעלי משמעות ניכרת יותר עבור המחוקק דוגמת פעילות שיטתית ליצירת רווח במרמה או התנהגות מפלה על בסיס רקע מגדרי או לאומי, תפעל מערכת החוק לנקיטת הליכים חריפים.

לא אחת, הליכים אלו חוצים את הגבול שבין הדין האזרחי, קרי דיני עבודה לבין הדין הפלילי המביא עמו השלכות חריפות אף יותר.

גורמי האכיפה לוקחים בחשבון שורה של פרמטרים המקשיחים את עמדותיהם לרבות מידת ההשפעה של החשוד על התנהלות הארגון ועובדיו, יכולת ניווט הארגון לצרכים כלכליים אישיים והחזקה במידע רב ויקר ערך אשר יכול לשמש לרעה את יודעי הדבר.

אחריות תאגידים אל מול אחריות אישית

טעות שרבים נוקטים בה היא לשער כי האחריות המשפטית פוחתת בכסות העובדה שאותה דמות בכירה פעלה מטעם תאגיד או חברה.

בנושא זה חשוב לזכור שהטלת האחריות המשפטית, על אף שהאצבע המאשימה תופנה בתחילה לתאגיד או לחברה, תהא גם על מנהלי החברה או נושאי תפקידים בכירים בה.

ניתן לראות כיצד נושאי תפקידים בכירים בחברה חבים באחריות משפטית כאורגנים של החברה ולמעשה חשופים לכתבי אישום על ביצוע עבירות שהחברה עשתה. זאת כאמור, אף אם הם לא האשמים הישירים, והכל מתוקף תפקידם הרם.

לעוד מידע ופרטים על אסטרטגיות משפטיות מורכבות עבור בכירים המצויים בהליך משפטי פלילי לחצו כאן.