בעבר הרחוק, עוד בתקופה שבו עובדים היו נחשבים לעבדים אשר לא רק שלא השתכרו כראוי, היחס אליהם היה משפיל ומבזה. לצערנו גם כיום במקומות שונים בעולם עדיין היחס אל העובדים אשר עמלים לפרנסתם הוא לא שונה בתכליתו ממה שהיה נהוג בעבר.

אולם כיום במדינות נהורות חלו שינויים מבורכים לגבי מעמדו של העובד ביחס למעביד. אחד השינויים המבורכים הוא כי לא יוכל המעביד לפטר את העובד מבלי לשמוע את דעתו ואת עמדתו ועל  כן הוא חייב לקרוא לו לפגישת שימוע לפני פיטורין. 

חובת קיום שימוע לפני פיטורין

חובת קיום שימוע היא מחייבת את המעביד לתת אפשרות לעובד לטעון את טיעוניו, לשכנע כי אין צדק בפיטוריו. מנגד קיום שימוע מאלץ גם את המעביד לתת הסברים מתקבלים על הדעת ומנומקים היטב לגבי ההחלטה לפטר את העובד.

קיום חובת שימוע לפני פיטורין משנה במשהו את מאזן הכוחות בין הצדדים, נכון כי בסופו של דבר המעביד אינו חייב לקבל את עמדתו של העובד אבל לשימוע זה יכולה להיות השפעה על בית המשפט בתביעה עתידית.

קיום חובת שימוע לפני פיטורים מצריך את המעביד לעדכן מראש את העובד כי בכוונתו לפטרו, המעביד מחויב לתת לעובד את האפשרות להתכונן כראוי לשימוע. לאחר קיום חובת שימוע ישקול המעביד שוב את כל הנתונים ויחליט האם בכול זאת הוא מעוניין בפיטורי העובד. השימוע מחויב להירשם בפרוטוקול.

איך להתכונן נכון לשימוע?

קיום חובת שימוע היא כאמור הליך שיש לקיימו בטרם הוחלט סופית על פיטורי העובד. לעובד יש את הזכות להיות מיוצג בשימוע זה על ידי עורך דין. עורך הדין של העובד צריך לקבל לידיו את כל הנתונים והפרטים לגבי הסיבות לפיטורין על מנת שיוכל להתכונן כראוי ולהציג את עמדת העובד בצורה הטובה ביותר.

חשוב לציין כי לא פעם גזירת הפיטורין מתבטלת בזכות אותו קיום חובת שימוע, בכדי שזה יקרה מוטב וייצג את העובד עורך דין דיני עבודה מומחה אשר השתתף כבר בעבר בשימועים דומים.

עו"ד אסתי עוקב – עורכת דין לעבודה

עורכת הדין עוקב מנוסה מאוד בתחום ייצוג עובדים במסגרות שונות, בין היתר במקרים של שימוע עובד לקראת פיטורין. עו"ד עוקב תייצג אתכם במקצועיות רבה ובאחריות.