השימוע נועד לתת הזדמנות לעובד לשכנע את המעסיק שלא כדאי לו לפטר אותו וכן, המעסיק חייב לומר לעובד מה הסיבה לפיטוריו. חברות או מעסיקים פרטיים אשר אינם מקנים לעובדיהם את זכות השימוע מסתכנות בתביעה, כאשר תביעה זו, עשויה להסתיים בפיצויים גבוהים לעובד. היוזמה של השימוע לפני הפיטורין, חייבת להגיע מהמעסיק עצמו.

הליך שימוע לפני פיטורין חייב להתבצע על פי הכללים הבאים: 

זכות השימוע, נקשרת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו {סעיף 2 לחוק החוזים התשנ"ב- 1973}  זכות זו, הוכשרה במגזר הפרטי לאחר שנלקחה מהסכמים קיבוציים אשר חלים על המגזר הציבורי או על גופים פרטיים על פי הנורמות הציבוריות. הליך השימוע יתנהל כדלקמן:

  • ההליך של שימוע יהיה חייב להתנהל באופן פתוח, הוגן ובתום לב כאשר תישלח הודעה מראש לעובד בדבר השימוע אשר בעטיו המעסיק מעוניין להפסיק את התקשרותו עם העובד.
  • המעסיק ייתן הזדמנות לעובד, לעיין בכל חומר הנוגע לסיבת פיטוריו ומתן זמן סביר לעובד שיוכל להכין את טיעוניו ותגובותיו
  • יש לערוך פרוטוקול של ישיבת השימוע וסיכום הדברים.
  • ההחלטה בדבר הפיטורין, חייבת להיות על פי שיקולים ענייניים של מי שיערוך את השימוע לפני הפיטורין.

במידה והעובד פוטר בהליך של פיטורין ללא שימוע, כאשר העובד יגיש תביעה בביה"ד לעבודה עשוי ביה"ד לפסוק פיצויים וזאת, על פי הנסיבות הספציפיות של המקרה. יש לציין כי ככל שהעובד יהיה וותיק יותר, כך ביה"ד לעבודה, יפסוק פיצוי כספי גבוה. אם העובד פוטר לאחר כמה חודשי עבודה, או לאחר שנים ספורות שהעובד עבד מקום העבודה, העובד יהיה זכאי לפיצוי פיטורים , אלא אם כן, העובד פוטר על רקע אפליה שהוא מנוגד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה או על כל רקע פסול אחר.  

ייצוג משפטי הולם של עו"ד דיני עבודה יגדיל את סיכויי העובד לזכייה במשפט

כאשר קיים ייצוג משפטי הולם כאשר מדובר על תביעה בגין פיטורין ללא שימוע, כדאי כי העובד יהיה מיוצג ע"י עורך דין לענייני עבודה הבקיא בדיני עבודה. עו"ד אובייקטיבי בעל ניסיון עשיר בדיני עבודה, יוכל לטעון את הטיעונים בשמו של העובד ולמקסם את זכויותיו. אחת מעורכות הדין המנוסות והמוכרות בתחום, הינה עו"ד אסתי עוקב, אשר עוסקת בתחום כבר משנת 2002. לעוה"ד עוקב, ניסיון עשיר בתחום דיני העבודה, ייצוג  מול הביטוח הלאומי, מחלות מקצוע, ייצוג של קבוצות גדולות וקטנות של עובדים בפירוק חברות, פיצויי פיטורין, אפליה במקום העבודה, פיטורי נשים הרות ועוד. המשרד מעניק ייצוג משפטי מקיף אשר מותאם באופן אישי לכל לקוח.

פיטורין ללא שימוע