יוקר המחיה והמצוקה הכלכלית המהווה מציאות יומית בקרב משפחות רבות, כל אלו ועוד גורמים לחיילים בשירות סדיר לבקש אישור לעבודה כדי לסייע בפרנסת המשפחה או לצורך מחייתו האישית של החייל. חשוב לציין כי פקודות המטכ"ל קובעות באופן מפורש כי אסור לחיילים בשירות סדיר או קבע לעבוד בעבודה פרטית, זהו איסור מוחלט וגורף שחל על כל החיילים המשרתים בצבא, גם בשעות ובזמנים בהם החייל לא נמצא בשירות צבאי או ביחידתו.

עם זאת, פקודת מטכ"ל שמספרה 33.0115, וכותרה – "עבודה פרטית והשתתפות חיילים בעסקים פרטיים", קובעת כי במקרים מסוימים אפשר להעניק אישור עבודה לחייל במהלך שירותו הצבאי, האישור נקרא היתר עבודה פרטית, וישנם 4 סוגי היתרי עבודה, כאשר רק במקרה של קבלת ההיתר על רקע מצוקה כלכלית – החייל יכול לקבל שכר עבור עבודתו, ובשאר המקרים שאינם על רקע מצוקה כלכלית אסור לו לקבל שכר.

סוגי היתרי העבודה לחיילים בשירות סדיר

כאמור, על פי פקודת מטכ"ל העוסקת בהשתתפות חיילים בעסקים פרטיים, נקבע כי ישנם מקרים בהם המערכת יכולה לאפשר לחייל בשירות סדיר לעבוד, ובמקרים מסוימים להתפרנס ולקבל שכר מהמעסיק. יחוד עם זאת, זכויות החיילים מול המעסיק שונות ואינן כלולות במערכת היחסית שנקבעה בחוקי העבודה. סוגי היתרי העבודה לחיילים בשירות סדיר בצבא הם:

  • היתר עבודה לחייל לעבוד במהלך השירות הצבאי עקב מצוקה כלכלית.
  • היתר עבודה לחייל בשירות סדיר לצורך התנדבות בקהילה.
  • היתר עבודה לחייל בשירות סדיר בגין התמחות מקצועית נדרשת.
  • היתר עבודה לחיילים בשירות סדיר המוגדרים כספורטאים מצטיינים.

פקודת מטכ"ל קובעת גם את התנאים לקבלת היתר עבודה אצל מעסיק פרטי, וחייל שלא עומד בתנאים לא יוכל לקבל את ההיתר המאפשר לו לעבוד. חשוב לדעת כי אלו תנאים כלליים שמטרתם למנוע מקרים בהם העסקת החייל על ידי מעסיק פרטי תגרום לפגיעה בשירות הצבאי, או לפגיעה בשמו הטוב של צה"ל, או בדמות הצבא בציבור הרחב. התנאים שנקבעו הם:

  • היתר העבודה לחייל לא יפגע במילוי משימותיו ביחידה אליה הוא משויך.
  • החייל יעבוד בעבודה פרטית רק מעבר לשעות הפעילות ביחידתו.
  • לא קיים ניגוד אינטרסים בין המדינה לבין מקום העבודה הפרטי של החייל.
  • העבודה בסקטור הפרטי לא תפגע בשמו הטוב ובתדמיתו של צה"ל.
  • החייל אינו מורשה ללבוש את מדיו במהלך העבודה הפרטית, וכמובן שחל עליו איסור להשתמש בציוד צבאי בעבודתו הפרטית.
  • החייל לא רשאי לשאת נשק במהלך העבודה הפרטית.

תוקף היתר העבודה הוא עד 12 חודשים, החייל יכול להגיש בקשה נוספת לקראת תום תקופת ההיתר כדי לקבל אישור חדש לעבודה. מאחר ודיני העבודה לא חלים על חיילים בשירות סדיר המועסקים על ידי מעסיק פרטי, בכל מקרה של הפרת זכויותיהם מומלץ לפנות לסיוע משפטי על ידי עורך דין צבאי, אך חשוב לוודא כי הוא מתמחה בין השאר גם בדיני עבודה וזכויות עובד מעביד.