עובדים שעתיים, הקרויים גם "עובדים בשכר" זכאים לזכויות ככל עובד במשכורת, שמשכורתו משולמת על בסיס חודשי קבוע, וההתעלמות מהן עלולה לגרור את המעסיק לתביעות.

למעשה, ההבדל שבין זכויות עובדים שעתיים לזכויות עובדים בשכר מתבטא באופן חישוב הזכויות הכספיות.

במאמר נבחן חלק מההבדלים.

מועד תשלום השכר

בתום כל חודש זכאים עובדים חודשיים לקבל את שכרם עבור העבודה שביצעו במשך החודש, והמעסיק יכול לשלם להם עד ליום ה- 10 לחודש העוקב מבלי ששכרם ייחשב שכר מולן.

לעומת זאת, בהיעדר הסכם קיבוצי או הסכם עבודה בו נקבע אחרת, עובדים בשכר זכאים לקבל את שכרם בתום מחצית החודש בו הועסקו.

במידה והועסקו במשך כל החודש, יקבלו שכרם בדומה לעובדים חודשיים.

גובה שכר המינימום לעובד זהה עבור עובדים שעתיים וחודשיים, ומאז אפריל 2018 הוא עומד על 29.12 ש"ח.  

תשלום עבור ימי מנוחה, שבתות וחגים

עובדים חודשיים ועובדים שעתיים, שמועסקים בימי המנוחה השבועיים או בחגים זכאים לקבל תוספת של 50% למשכורתם ביחס לחישוב השכר היומי שלהם.

נוסף על כך, הם זכאים גם לשעות מנוחה חלופיות, אותן לא ניתן להמיר בתשלום כספי.

זכויות עובדים שעתיים, תשלום עבור שעות נוספות

מאחר וההתחשבנות בגין שעות נוספות לעובד נעשית על בסיס יומי או שבועי, ולא על בסיס חודשי, היא זהה עבור עובדים חודשיים או שעתיים.

עבור השעתיים הראשונות ביום העבודה ניתן שכר בגובה 125%, ומהשעה השלישית ואילך ניתן שכר בגובה 150%.

חופשה שנתית

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, שנקבעת בהתאם לוותק שצבר במקום העבודה.

עובדים שעתיים זכאים לחופשה שנתית רק במידה ועבדו ברצף 75 ימים או שבהסכם העבודה שלהם מצוין אחרת.

צבירת ימי מחלה ותשלום עבור ימי מחלה

עובדים חודשיים זכאים לצבירת 1.5 ימי מחלה מידי חודש.

לעומתם עובדים שעתיים צוברים ימי מחלה באופן יחסי למספר ימי העבודה שלהם באותו החודש.

התשלום הוא זהה בשני המקרים: עבור יום המחלה הראשון לא מקבלים העובדים תשלום.

עבור יום המחלה השני והשלישי מקבלים העובדים 50% מהשכר היומי שלהם, ואילו על יתר הימים מקבלים שכר מלא, כשהם זכאים לממש את כל ימי המחלה שצברו עד 90 יום בשנה.

זכויות עובדים שעתיים, דמי הבראה

עובדים שצברו וותק של למעלה משנה במקום העבודה זכאים לקבל דמי הבראה.

ימי ההבראה המגיעים לכל עובד מחושבים בהתאם לוותק שצבר, וחישובם עבור עובדים שעתיים מחושב בהתאם לכמות השעות השבועיות שלו במקום העבודה.

זכויות עובדים שעתיים בעת פיטורים

זכויות עובדים שעתיים מגנים על העובד גם במקרה של פיטורים.

כל עובד שעתי זכאי לקבל הודעה מוקדמת על פיטוריו בהתאם לוותק שצבר במקום העבודה, בדומה לעובד חודשי, ועבור כל חודש שעבד הוא זכאי ליום של הודעה מוקדמת.

החל משנת עבודתו השנייה יהיה זכאי להתראה של 14 יום מראש ויום נוסף עבור כל 2 חודשים במהלך השנה השנייה.

בשנת עבודתו השלישית יהיה זכאי להתראה של 3 שבועות מראש, ויום נוסף עבור כל 2 חודשי עבודה. החל מהשנה הרביעית יהיה זכאי להתראה של חודש ימים.

זכויות עובדים כוללות גם את פיצויי הפיטורים, שמגיעים לעובד שפוטר או התפטר (במקרים מסוימים), ועל פיהן מתום שנת עבודה מלאה במקום העבודה זכאי עובד שעתי שפוטר לקבל גם פיצויי פיטורים, שעומדים על שכר חודש עבודה עבור כל שנת עבודה.

כל עובד זכאי לדעת את זכויותיו

זכויות עובד מעביד, שנועדו להגן על העובד מפני יחסי הכוחות הלא שוויוניים שבינו לבין המעסיק, לא תמיד ברורות לעובדים. משרד עו"ד דיני עבודה אסתי עוקב מתמחה בתחום ובעלת מוניטין וניסיון רב שנים בתחום. נשמח לייעץ לכם ולספר לכם על זכויות נוספות שמגיעות לכם על פי חוק. זכותכם לקבל את מה שמגיע לכם, וזו זכותכם לדעת!