כמו כל עובד אזרח מדינת ישראל, גם לעובדים זרים יש זכויות תעסוקתיות וסוציאליות, שמוגנות בחוק. מרבית הזכויות של העובדים הזרים זהות לזכויות, שעומדות לרשות כל עובד אזרח המדינה, אך מתוקף מעמדם המיוחד, קיימות זכויות עובדים זרים, שנוגעות להסדרת שהייתם בארץ, כמו הסדרת מקום מגורים, איסור על החזקת הדרכון של העובד על ידי המעסיק ועוד. כמו כן, החוק מגדיר זכויות ספציפיות עבור עובדים, העוסקים בענפי תעסוקה שונים כמו ענף הבנייה, ענף החקלאות, ענף המלונאות ועוד. על חלק מהזכויות של העובד הזר תוכלו לקרוא במאמר שלפניכם.

הכל על זכויות עובדים זרים במדינת ישראל

גיוס עובדים זרים ופיקוח על העסקתם

במדינת ישראל קיימות לשכות מורשות לגיוס עובדים זרים, שמחויבות לתת לעובדים סיוע באיתור מעסיקים, קבלת היתרים, ביקור עו"ס לפני ביצוע ההשמה, בחודש הראשון להשמה ובהמשך ההעסקה, סיוע בהסדרת אשרות עבודה או היתרי העסקה מתאימים (אשרת עבודה B/1 או ב/1 לתקופה של 45 ימים, אשרת עבודה B/1 או ב/1 לתקופה של 90 ימים, אשרת עבודה B/1 או ב/1 לתקופה של שנה), רישום עובדים ומעסיקים ושינויים בהעסקה, סיוע במקרים של מחלה או מוות, פיקוח ודיווח על ביצוע תשלומים, ביקורת על דו"חות סוציאליים, דיווח על ממצאים חריגים.

המטרה היא לאפשר לעובד הזר קליטה מסודרת, התאקלמות קלה ככל שניתן ולשמור על זכויות העובד בזמן העסקתו ושהייתו בישראל כדי להבטיח את ביטחונו, כבודו ויכולתו להתפרנס בכבוד.

הסכם עבודה לעובדים זרים

חובת המעסיק להסדיר את תנאי העסקת העובד, תפקידו, שכרו וזכויותיו במסגרת הסכם עבודה כתוב. ההסכם חייב לכלול את הפרטים הבאים: זהותם של המעסיק והעובד, שכר העובד על כל מרכיביו ומועד התשלום, ניכויי השכר, הוצאות המעביד בגין העסקת העובד, תאריך תחילת עבודה ותקופת העבודה, פירוט שעות העבודה ויום המנוחה השבועי, תנאי היעדרות, חופשות וימי מחלה, חובת הסדרת הביטוח הרפואי על ידי המעסיק, תנאי המגורים של העובד, ופרטי הפקדת הכספים.

המעסיק והעובד מחויבים לחתום על ההסכם, ולשמור עותק אחד במקום העבודה ועותק נוסף עם מסמכי העסקת העובד הזר. עו"ד דיני עבודה יכול לסייע לכם בבניית הסכם הוגן, שמכיל את כל הפרטים ההכרחיים להסכם עם עובד זר, כדי שלא תפספסו דבר.

הסדרת מקום מגורים הולם כחלק מזכויות עובדים זרים בישראל

עובד זר זכאי להסדרת מקום מגורים הולם על ידי המעסיק, שכוללים שטח לינה של 4 מ"ר לכל הפחות, כלי מיטה, ארון או תא נפרד עם אפשרות נעילה, הסקה חשמלית לחורף ואוורור לקיץ, מקרר וכלי אוכל, מכונת כביסה בשטח המבנה, שירותים ומקלחת במרחק סביר ובגישה נוחה, תאורה חשמלית ואמצעי לכיבוי שרפות.

את ההוצאות בעבור מגורים אלו ותשלומי המים, החשמל והארנונה המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד עד לתקרה שנקבעה בחוק לצורך העניין. במידה והמעסיק לא מסדיר עבורו את עניין המגורים, הוא עובר על עבירה פלילית, וצפוי לקנסות.

חופשות לעובד הזר

עובד זר זכאי לחופשה שנתית בתשלום, חופשת מחלה בתשלום לפי הקבוע בחוק ולמנוחה שבועית ככל עובד בישראל. כמו כן, הוא זכאי ל – 9 ימי חג בהתאם לדתו או לבחירתו בתשלום בהתאם להיקף המשרה.

ביטוחים

זכויות עובדים זרים כוללים גם את ביטוח הבריאות, שיוסדר על ידי המעסיק. כמו כן, המעסיק מחויב לדאוג לניכויים שונים, כמו ביטוח לאומי, מס הכנסה וחלקו היחסי של העובד בביטוח הפנסיוני. עוד החוק מגדיר את מרכיבי פוליסת הבריאות של העובד הזר, ביניהם סל התרופות והטיפולים וסל השירותים בעבודה.

בעל עסק, אם אתה מעסיק עובדים זרים, כדאי לך להתייעץ עם עורך דין לענייני מעסיקים, כדי להבטיח שאתה דואג לכל זכויות העובדים שלך לפי חוק.

אסתי עוקב מתמחה בייצוג חברות ועובדים ובעלת ניסיון רב שנים שהוליד תקדימים רבים, מה שמסייע לנו לטפל בתביעות והסדרים במהירות וביעילות.