חלק מהדרכים הללו, מתבטאות בפיצול השכר, מינוי פיקטיבי לתפקיד ניהולי או קיזוז של שעות נוספות משכרם של העובדים הבכירים.

למעשה מה שמשתמע מכך, כי מעסיקים רבים מפצלים את השכר הגלובאלי שסוכם עם העובד הבכיר ואף קובעים, כי חלקו של השכר שהם מקבלים, מהווה למעשה את התמורה על שעות העבודה הנוספות. ז

ו הסיבה כי מעסיקים אלה, משלמים לעובדים מן המניין גמול על שעות עבודה נוספות ומקפחים בכך את העובדים הבכירים.

על פי סעיף 5 לחוק הגנת השכר, נקבע כי חל איסור על מתן שכר כולל לעובדים שחוק שעות העבודה והמנוחה חל עליהם, משמע - אסור לקבוע לעובד שכר אישי אשר יכלול גמול על שעות נוספות כחלק מהסך הגלובאלי ממשכורתו.

במידה ואתם עובדים בכירים וקופחתם בתלוש השכר, כאשר השעות הנוספות שעבדתם עבורן אינם כלולים בשכר, יש לפנות אל עו"ד לדיני עבודה המתמחה בנושא של ייצוג בכירים בדיני עבודה, על מנת שתוכלו לקבל את גמולכם על השעות הנוספות שעבדתם עבורן.

תיקון 24 לחוק הגנת השכר (2009) – האם חוק זה מגן על העובדים הבכירים?

ב-1 לפברואר שנת 2009, נכנס לתוקפו תיקון 24 לחוק הגנת השכר אשר מסדיר מחדש את חובתו של המעסיק לנהל פנקס שכר ואת חובתו לתת תלוש שכר לעובדיו.

תיקון זה, דן בפירוט רכיבי השכר שהמעסיק יהיה חייב לכלול, ואף קובע כי ניכויים אסורים משכרם של העובדים, הכוללים גם עובדים בכירים – יהוו אף עבירה פלילית. תיקון לחוק זה, אינו פוטר מחובת רישום בפנקס השכר ובתלוש השכר.

על פי סעיף 30 (א')(5) לחוק שעות העבודה והמנוחה –

על עובדים בכירים או כאלו שהם בתפקיד ניהולי – חל חובת הניהול ברישום פנקס השכר ובתלוש. כך למעשה החובה הזו חלה גם עליהם.

על מנת לא להגיע למחלוקות בין המעסיק לעובד הבכיר בדבר תשלום על שעות נוספות, מומלץ להגיע למשרד המציע שירות של עו"ד דיני עבודה, על מנת שניתן יהיה להסדיר במסגרת חוזה ההעסקה גם את השעות הנוספות ומומלץ להגיע אל עו"ד המתמחה בתחום של ייצוג עובדים בכירים על מנת שתהיו בטוחים כי תקבלו תשלום על השעות הנוספות שתצטרכו לעבוד בגינן בעתיד.

פנייה לעו"ד לדיני עבודה המתמחה בייצוג עובדים בכירים

כאשר עובד בכיר מקבל חוזה עבודה שיש לחתום עליו, מומלץ כי ייגש למשרד עו"ד לדיני עבודה המתמחה בייצוג עובדים בכירים.

היות ובחוזה ההעסקה, ישנן גם "אותיות קטנות" שהעובד הבכיר אינו בקיא בהן.

משרדה של עו"ד אסתי עוקב, עוסק בתביעות לתשלום גמול שעות נוספות לעובדים בכירים ולבעלי משרת אמון.

עוה"ד עוקב, ייצגה עובדים בכירים רבים בסוגיה זו בהצלחה ונחשבת לאחד מהמשרדים המובילים בדיני עבודה.

משרדה של עוה"ד עוקב עוסק משנת 2002 במס' נישות מקצועיות, ביניהן: ייצוג מעסיקים, ייצוג עובדים בכירים, הסדרי פרישה לעובדים.