מהם החוקים לבחינת קיומה של מערכת היחסים בין העובד למעבידו דהיינו, הכרה ביחסי עובד מעביד? כיצד מפרש בית הדין לעבודה סכסוכים שנוגעים למערכת היחסים הלא בהכרח פשוטה, בין העובד למעסיקו? מהי למעשה המשמעות החוקית של הקביעה בדבר מערכת היחסים בין המעסיק לעובד/ת?

לאורך השנים נקבעו בפסיקה כללים ומבחנים שעוזרים בפתרון מחלוקות ובקביעת אופי היחסים בין הצדדים.

בסקירה הבאה ננסה להסביר אודות מערכות היחסים של כל אחד מאיתנו בעבודה, ונביא דוגמאות שהגיעו לפתחו של בית הדין לעבודה, ככל שהדבר נוגע לבחינה החוקית והעניינית שהובילה את בית הדין להכרעה בשאלת היחסים והכרה ביחסי עובד מעביד.

כמו במקרים רבים מתחום דיני העבודה, אנו בהחלט ממליצים לפנות ולהתייעץ באופן אישי עם עורך דין דיני עבודה, בכל שאלה ועניין הנוגעים למימוש מערכת היחסים וקיום זכויות עובד מעביד.

ניסיון השנים ופסיקת בתי המשפט מלמדים כי כל מקרה בנושא של יחסי עובד מעביד, נשקל ונבדק לפי נסיבותיו, ולכן חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתחום לפני שמקבלים החלטות שעשויות להשפיע על הזכויות והחובות של הצדדים, עובדים כמו גם מעסיקים.