מהם החוקים לבחינת קיומה של מערכת היחסים בין העובד למעבידו? כיצד מפרש בית הדין לעבודה סכסוכים שנוגעים למערכת היחסים הלא בהכרח פשוטה, בין העובד למעסיקו? מהי למעשה המשמעות החוקית של הקביעה בדבר מערכת היחסים בין המעסיק לעובד/ת?

לאורך השנים נקבעו בפסיקה כללים ומבחנים שעוזרים בפתרון מחלוקות ובקביעת אופי היחסים בין הצדדים. בסקירה הבאה ננסה להסביר אודות מערכות היחסים של כל אחד מאיתנו בעבודה, ונביא דוגמאות שהגיעו לפתחו של בית הדין לעבודה, ככל שהדבר נוגע לבחינה החוקית והעניינית שהובילה את בית הדין להכרעה בשאלת היחסים.

כמו במקרים רבים מתחום דיני העבודה, אנו בהחלט ממליצים לפנות ולהתייעץ באופן אישי עם עורך דין, בכל שאלה ועניין הנוגעים למימוש וקיום מערכת יחסים בין עובד למעביד.

ניסיון השנים ופסיקת בתי המשפט מלמדים כי כל מקרה נשקל ונבדק לפי נסיבותיו, ולכן חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתחום לפני שמקבלים החלטות שעשויות להשפיע על הזכויות והחובות של הצדדים, עובדים כמו גם מעסיקים.