חוק פיצויי פיטורים מגדיר מי זכאי לקבלת כספי פיצויים במקרה של הפסקת יחסי עובד ומעביד, ועל פיו, כל אדם שעבד לפחות שנה רצופה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה זכאי לקבל פיצויים בגין פיטוריו. סכום הפיצויים עומד על הסכום החודשי שהשתכר העובד, לא כולל דמי הבראה, נסיעות ושעות נוספות, בעבור כל שנה בה הועסק במקום העבודה ממנו פוטר. בסכום זה לא נכללים חופשות בהסכמת המעסיק, ימי מילואים, חופשה בגין מחלה או תאונה וימי שבת וחג.

מקרים חריגים שהוגדרו בחוק פיצויי פיטורים

  • במידה ופוטר עובד ממקום עבודתו בתום 11 חודשים בלבד מיום העסקתו, רשאי המעסיק להוכיח שהפיטורים היו מוצדקים או שנעשו בתום לב בבית הדין לעבודה, ובכך להיות פטור מתשלומי הפיצויים. בכל מקרה אחר זכאי העובד לקבל את כספי הפיצויים המגיעים לו.
  • כאשר מתרחשים שינויים בארגון כמו חילופי מעסיקים, שינויים אירגוניים וכדו', רשאי העובד שפוטר לקבל את פיצויי הפיטורים מהמעסיק החדש בעבור כל תקופת העסקתו אצל המעסיק הקודם. חובת התשלום עוברת למעסיק החדש, והמעסיק הקודם אינו מחוייב לעובד כלל.
  • במידה ועובד החליף משרה באירגון, שינה את תפקידו, עבר לעבוד בסניף אחר של החברה וכדו' הוא זכאי לכספי הפיצויים עבור כל תקופת העסקתו.
  • במקרים בהם החברה נסגרה או פורקה, העובד זכאי לכל כספי הפיצויים המגיעים לו ותקופת העסקתו תחושב באופן מלא.
  • במקרים בהם העובד נפטר, יקבלו בני משפחתו, בני הזוג והילדים, את כספי הפיצויים המגיעים לו. באם אין לו ילדים או בן/ בת זוג, כספי הפיצויים יעברו אל הוריו.
  • במידה והמעסיק פשט את הרגל, זכאי העובד לכספי פיצויים מלאים, כאילו פוטר מעבודתו.

מה אומר חוק פיצויי פיטורים בנוגע לעובדים עונתיים?

עובדים עונתיים הם עובדים שמועסקים לתקופה קצרה, שמוגדרת מראש בהסכם העבודה. במידה ועובד עונתי עבד לאורך שנתיים רצופות 2 עונות או יותר (ברצף או לסירוגין) הוא זכאי לכספי הפיצויים המגיעים לו.

חוק פיצויי פיטורים והלנת שכר

הלנת שכר היא עיכוב משכורתו של עובד או אי תשלום שכרו עבור עבודה שביצע. חוק הלנת השכר מגדיר באופן מדוייק מהו פרק הזמן שיש למעסיק על מנת לשלם לעובד עבור עבודה שביצע, ועל כמה עומד הקנס הצפוי למעסיק המלין את שכר עובדיו.

החוק במדינת ישראל מתייחס בחומרה למקרים בהם עובד לא מקבל את שכרו, אך במקרים בהם הלנת השכר נעשתה בתום לב או מנסיבות שאינן תלויות במעסיק, לא תיקבע הלנת שכר, והמעסיק יידרש לתשלום חובו ללא הטלת קנס.

במידה ועובד פוטר, ולא קיבל את כספי הפיצויים המגיעים לו במועדם, ייחשב העיכוב כהלנת שכר הפיצויים, והמעסיק צפוי לקבל בגינו קנס.

תשלום פיצויים על חשבון קופת הגמל

במקרים רבים, במעמד חתימת הסכם העבודה, מסכימים הצדדים על הפרשה חלקית של כספי הפיצויים לקופת גמל. במידה ועובד פוטר מעבודתו, הוא יקבל את כספי הפיצויים המגיעים לו מקופת הגמל, ויתרת הסכום לתשלום תועבר אליו ישירות מהמעסיק.

עורכת הדין אסתי עוקב המתמחה בדיני עבודה, בעלת ניסיון רב מאוד בנושא חוק פיצויי פיטורים והלנת פיצויי פיטורים, כשהיא הספיקה לצבור אינספור הצלחות בבית הדין לעבודה, שסייעו ללקוחותיה לקבל את מה שמגיע להם בדרך המהירה והבטוחה ביותר. רוצים לבחון את זכאותכם, ולבדוק האם גם לכם מגיע יותר? רוצים לדעת מה מגיע לכם כעת מביטוח לאומי? תחומי ההתמחות של המשרד שלנו נוגעים בדיוק אליכם. בואו לקבל ייעוץ וליווי אישי לאורך כל הדרך, כדי למצות זכאותכם ולקבל את כל זכויותיכם.