פסק דין הכרה ביחסי עובד מעביד

בפסק דין תקדימי הוכר עצמאי שהועסק 45 שנים בסטטוס של ״מעין עובד״ ונפסקו לו פיצויי פיטורין וזכויות בשווי 487,000 שח.

לפסק דין המלא

פסק דין מייזליק נ׳ סרוסי ואח׳
בית הדין קבע כי ישראל אינה הפורום הנאות לניהול תביעתו של מנכ״ל שהועסק בסין וכי מקום מושבו של המפעל בסין ומקום ביצוע העבודה בסין מכריעים את מירב הזיקות לסין.

לפסק דין המלא

פסק דין שכטר נ׳ מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי:
בית הדין במותב בראשות השופטת טרכטינגוט קבע כי מיצוי זכויות על פי תקנון הקרן הוגשם על ידי התובעת עת פתחה בהליכים משפטיים נגד ביטוח לאומי ולכן יש לבטל דרידת החזר ההלוואה שניתנה כנגד פנסיית נכות.

לפסק דין המלא

 

עבודה במשך שנים רבות לפי חשבוניות וללא תלושי שכר הוכרה כמזכה בפיצויי פיטורין ויתר זכויות מכוח הכרה ביחסי עובד-מעביד – פסק דין שטיצקי שלמה נ׳ אגודת בני ציון
משרדנו ייצג את העובד, מנהל חשבונות שבמשך כ-30 שנים עבד ללא תלושי שכר חתם על הסכם לפיו הוצהר שאין יחסי עובד – מעביד בין הצדדים. בהגיעו לגיל פרישה פוטר ללא שימוע והמעסיק טען גי אינו זכאי לפיצויי פיטורין, פנסיה, חופשה,הבראה. באשר לחובת השימוע טען המעסיק כי מאחר ואין המדובר ב״עובד״ אלא ב״קבלן עצמאי״ הרי אין חובה לעריכת שימוע לפני פיטורים. בית הדין לעבודה דחה את טענות המעסיק וחייבו לשלם פיצויים בסך כ-600,000 שח מתוכם 50,000 שח בגין העדר שימוע.

הטרדה מינית מילולית- הטרדה מינית בעבודה זיכתה את הנפגעת בתגמולי ביטוח לאומי לצמיתות.

חסוי - משרדנו ייצג את המבוטחת.
במהלך ישיבת צוות התבטא אחד המנהלים הבכירים באמירה מבזה בעלת קונוטציה מינית המרמזת למיניותה של העובדת דבר שהביא לפגיעה נפשית וחרדות. בתביעה שהוגשה לביטוח לאומי התקבלה טענת המבוטחת כי מצבה הנפשי נובע מארוע ההטרדה שחוותה ולכן נקבעו לה דרגת אי כושר ואחוזי נכות לצמיתות.

הלנת שכר – פיצויי הלנת שכר בסך 92,000 שח נפסקו בגין אי תשלום משכורת של חודש אחד.
פסק דין ברנס אלפונסו נ׳ ספנקרום בע״מ
משרדנו את העובד, שהינו עובד בניין שטען כי שכרו החודשי לא שולם לו נדחה על ידי מעסיקתו בטענה כי לא חתם על טופס 101 ולא העביר דיווח של שעות עבודתו. במסגרת דיון הוכחות הוסיף המעסיק, לכל יתר טענותיו, גם כי מצבו הכלכלי קשה ולכן לא יכל לשלם את שכר העבודה במועד החוקי. בדחיית טענותיו פסק בית הדין לעבודה בתל אביב כי מצב כלכלי קשה אינו עילה להלנת שכר וכי יש לשלם את שכרו של העובד 4,500 שח בתוספת פיצויי הלנה עד למועד התשלום בפועל המסתכמים בכ-92,000 שח.

ליקוי שמיעה – טענת התיישנות בגין הגשת תביעה לתגמולי ביטוח לאומי עקב ליקוי שמיעה – נדחתה וביטוח לאומי הכיר בטנטון ובירידת שמיעה כפגיעה בעבודה – פסק דין אריה ויינברג נ׳ המוסד לביטוח לאומי.
משרדנו ייצג את המבוטח. בכתב ההגנה נטען כי התובע לא הגיש תביעתו בתוך 12 החודשים שלאחר תיעוד רפואי ראשוני כמתבקש בחוק. במסגרת ההוכחות נקבע כי החמרת המצב שחלה באופן משמעותי מאפשרת מניין ההתיישנות בשלב מאוחר יותר באופן בו הפגיעה בשמיעה הוכרה כפגיעה בעבודה והמבוטח זכה לגמלה מביטוח לאומי.

סוד מסחרי – הפרת סעיף אי תחרות איפשרה מתן צו מניעה נגד העובד המונע ממנו המשך העסקה בחברה המתחרה. – פסק דין אורן מעליות ושובל מבנים בעמ.
משרדנו ייצג את המעסיק, שלטענתו הפר העובד את הגבלת אי תחרות עליה חתום בחוזה העסקה אישי. העובד הינו טכנאי מעליות שבמסגרת עבודתו רכש ידע וכלים הנוגעים לתנאי העסקאות וכן ידע לגבי לקוחות, שיטות תימחור ומידע נוסף. לימים, התפטר העובד ועבר לעבודה אצל חברה מתחרה. בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל את תביעת המעסיק והוציא צו מניעה נגד העובד האוסר עליו עבודתו בחברה המתחרה למשך תקופה מוגבלת ובאזורים גאוגרפיים מסוימים.

חופש העיסוק – נדחתה בקשת המעסיק לצו מניעה נגד עובדת לשעבר שהקימה אתר אינטרנט ובו שווקו תכשיטים המיוצרים אצל המעסיק.
משרדנו ייצג את העובדת, אשר לאחר פיטוריה מחברת התכשיטים הקימה אתר אינטרנט ובו שיווקה את התכשיטים לפי שילובים שלמדה לבצע את בעבודתה כשכירה. לטענת המעסיק, המוצרים המשווקים באתר נלמדו בהיותה שכירה וממצים בתוכם את סודות השיווק והרכישה שהינם בלעדיים למעסיק לרבות שמות הספקים, תימחור המוצרים , צורות השילובים ועוד. בקשת המעסיק למנוע את קיומו של אתר האינטרנט – נדחתה מכוח עיקרון חוק יסוד: חופש העיסוק.

שימוע – 150,000 שח נפסקו לעובד בגין פיטורין שלא כדין ופיצול פיקטיבי של תלושי שכר.
פסק דין (פשרה)
עובד בחברת שיגור משלוחים , שמשרדנו ייצג זכה בפיצויים מוגדלים בגין ליקויים בהליכי שימוע ופיצול פיקטיבי בתלושי השכר שהוביל להפרשים המסתכמים ב-150,000 שח.

שכר עבודה – נדחתה תביעת העובד לשכר עבודה עבור חודש שלטענתו עבד בו.
פסק דין חברת התותח אביזרי מיזוג בע״מ.
התקבלה טענת המעסיקה, המיוצגת על ידי משרדנו, לפיה העובד אינו זכאי לשכר עבודה בגין תקופה בה לא הועסק בחברה השנייה. לטענת העובד נחתם הסכם בין בצדדים לפיו ימשיך לעבוד בחברה החדשה אולם משלא הוכיח את קיומו של ההסכם ואף צרף טיוטה בלבד וכן משנתקבלה טענת במעסיק שלא שכר את עבודתו לתקופה נוספת- נדחתה התביעה לשכר עבודה ולפיצויי הלנת שכר.

פיצויי פיטורים – שלילת פיצויי פיטורים מעובד שעבד 15 שנים, נדחתה תביעת העובד בסך 470,000 שח.
פסק דין ראזי אבו ג׳וליה נ׳ סופר קירור בע״מ.
משרדנו ייצג את המעסיקה, חברת סופר קירור בע״מ, שלטענתה לא זכאי העובד לפיצויי פיטורים לאחר שזנח את עבוגתו ואף הקים עסק עצמאי משלו. העובד טען כי התפטר בדין מפוטר לאיר שלא שולמו לו זכויותיו ולאחר תאונת עבודה שבעקבותיה שהה בתקופת מחלה. טענות העובד נדחו בזו אחר זו ובית הדין פסק כי המעביד פטור מתשלום פיצויי פיטורין. תביעת העובד נדחתה ברובה המכריע.

נדחתה תביעת העובדת לפיצויי 280,000 שח בגין אפליה מטעמי גיל:
פסק דין (פשרה): משרדנו ייצג את העמותה המעסיקה. טענת העובדת כי פוטרה לאחר 20 שנות עבודה בהיותה בגיל 62 מחמת אפלייה מטעמי גיל – נדחתה. המעסיקה הוכיחה כי במסגרת תוכנית התייעלות הוצע לעובדת תפקיד חלופי שסרבה לקבלו ולכן למרות רישומו של מכתב פיטורין נקבע כי נוכח התפטרותה היזומה של העובדת ונסיבות סיום העסקתה אין המדובר באפליה מטעמי גיל ואף לא בפיטורין שלא כדין.

נדחתה תביעת העובד לפיצויים בסך 364,000 ש"ח
משרדנו ייצג את המעסיקה שטענה כי העובד אינו זכאי לגמול שעות נוספות, הפרשות לפנסיה ופיצויי פיטורים, נוכח בתפטרותו מעבודתו ותקופת העסקה קצרה יחסית שאינה מזכה בפיצויים.

120,000 שח פיצויים מוגדלים לעובדת עקב הטרדה מינית
משרדנו ייצג את העובדת שטענה כי הקשר המיני מול המעסיק נעשה ביוזמתו ולפי בקשותיו. התביעה נדונה בדלתיים סגורות אולם בטרם התקיים דיון בתיק הושג הסכם פשרה בין הצדדים.

נדחתה תביעה נגד ועד העובדים של חברת חשמל וצו מניעה שצורף לה – פסק דין יעקב חי נ׳ יו״ר ועד העובדים חברת חשמל ואח׳.
משרדנו ייצג את ועד העובדים של חברת חשמל מרחב צפון המונה כ-700 עובדים. בתביעה שהוגשה כנגד יו״ר הועד על ידי גזבר הצרכנייה נטען כי יש למנוע כינוסה של אסיפה כללית שאינה מורשית בשל היעדר חברות רשומה של חברי הועד. במסגרת האסיפה התבקשה הדחתו של הגזבר . בקשת צו המניעה נדחתה נוכח טענתנו למנהג מושרש על פני שנים המעיד על חברותם של חברי הועד וזאת חרף בתקנון המחייב רכישה נפרדת ומפורשת