דיני העבודה נועדו להסדיר ולתאר את מערכת הזכויות והחובות של העובד כלפי המעביד ומנגד – של המעביד כלפי העובד. ככלל, דיני העבודה נועדו לדאוג לכך שהעובדה שהמעביד מעסיק את העובד ומשלם את שכרו, לא תגלוש למצב שהמעביד ישלוט בהיבטים נוספים בחייו של העובד. זאת, למעט ההיבט המקצועי. מנגד, דיני העבודה מעניקים למעביד מנופים המסייעים לו לדרוש מהעובד לבצע את מלאכתו נאמנה, ומעניקים לו אמצעים לכפות את מרותו על העובד, בכל הקשור למילוי חובותיו המקצועיים.

משרד עורכי דין בתל אביב של עורכת הדין אסתי עוקב

עורך דין דיני עבודה תל אביב ובכלל, אמון על הגשת סעד משפטי הן לעובדים והן למנהלים בעסקים, גופים ציבוריים ואחרים, הזקוקים מעת לעת לסעד משפטי בתחום. מה מייחד את דיני העבודה מתחומי משפט אחרים? מתי נדרש דווקא ייצוג מעסיקים ולא סעד לעובדים? היכן ניתן לקבל סיוע מקצועי איכותי ויעיל בכל האמור בדיני העבודה, עבור עובדים ומנהלים כאחד?

משרד עורכי דין בתל אביב ושמירה על זכויות עובדים

לאורך תקופות ארוכות בהיסטוריה האנושית, היו היחסים בין עובדים ומעבידים יחסים מובנים של אי שוויון. המעביד הוא בעל ההון, והעובד תלוי בו לפרנסתו. אמנם בספרי הקודש תוארו עוד בזמנים קדומים חוקים שנועדו להגן על העובד, אבל עד לתחילת המאה העשרים נושא ההגנה על העובדים היה מוזנח.

דיני עבודה בעולם בכלל ובישראל בפרט, נועדו בחלקם הגדול לשמור על זכויות עובדים ולחייב את המעבידים לשלם לעובדים את שכרם במלואו ובמועדו. זאת, בנוסף על שמירת זכויות בסיסיות שלהם ויצירת תנאי עבודה הולמים.

ההגנה על העובד מזוהה לא רק עם עקרון ההגינות, אלא גם עם העיקרון של שמירה על כבוד האדם. ההגנה על העובד באמצעות דיני עבודה, נועדה לאזן את העדר הסימטריה ביחס שבין העובד למעביד. משרד עורכי דין בתל אביב המתמקד בדיני עבודה, מסייע לעובדים לשמור על זכויותיהם ולמעסיקים להימנע מעימותים ולעמוד בכל דרישות החוק בנושא יחסי עבודה.

עו"ד דיני עבודה תל אביב וייצוג מעסיקים

העיקרון המנחה ביחס שבין עובד למעביד, הוא שלכל אחד משני הצדדים יש זכויות המוקנות לו מכוח החוק. לעובד קיימת הזכות להיות מועסק תוך שהמעסיק מעניק לו את תנאי העבודה הנדרשים, שומר על זכויותיו ומשלם את שכרו במלואו ובמועד. מנגד, למעביד יש זכות לדרוש שהעובד ימלא את תפקידו במלואו, ויספק למעביד את התפוקה או את השירות הנדרש לו בהתאם לסוג המשרה שבה הוא מועסק. במקרה של מחלוקות שאינן נפתרות באופן ישיר בין הצדדים, עשוי אחד מהם לפנות לקבלת סעד מבית המשפט לענייני עבודה. ייצוג מעסיקים מצד אחד, וכן ייצוג עובדים מצד שני, עשוי להיות עיסוק מאתגר. זאת, בזמן שבו השינויים המתחוללים בעולם העבודה הם עמוקים.

אסתי עוקב, עו"ד דיני עבודה תל אביב, מתמחה במתן סיוע והכוונה משפטית לעובדים ולמנהלים כאחד, במטרה לשמור על זכויותיהם על פי חוק ועל פי דיני העבודה בישראל.

עורך דין דיני עבודה תל אביב, ייצוג מעסיקים ועובדים

עורך דין דיני עבודה תל אביב

בנוסף להסדרת היחסים בין עובד למעביד, עוסק עורך דין דיני עבודה תל אביב ובכלל, בתחומים רבים המשיקים במידה רבה לתחום דיני העבודה. עם התחומים הללו ניתן למנות ייצוג לקוחות בתביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי, כמו גם בייצוג עובדים בכירים. בנוסף, קורה לא אחת שדווקא המעסיקים זקוקים לייצוג הן כנגד ארגוני העובדים והן במצבים אחרים של מחלוקות בינם לבין העובדים, המגיעות לבסוף לפתחן של הערכאות המשפטיות.

אם יש לך עניין בקבלת ייעוץ משפטי או הגשת תביעה בהתאם לחוקי העבודה, זה המקום הנכון עבורך. המומחים של אסתי עוקב, משרד עו"ד לדיני עבודה, אמונים על ייצוג עובדים, ייצוג חברות ומעסיקים כאחד, בכלל הסוגיות הנוגעות לדיני עבודה ויחסי עובד מעביד. כדאי ליצור קשר כעת ולעשות צעד חשוב בדרך לקבלת ייצוג משפטי מקצועי ויעיל.