במסגרת יחסי עובד מעביד, העובד התחייב בפני המעביד לקחת על עצמו תפקיד מסויים שבמסגרתו ימלא דרישות שקבע המעביד. המעביד התחייב לתת תמורה עבור ביצוע העבודה. חוקים רבים נחקקו בתחום. זכויות עובד מעביד כוללות את שני הצדדים. ישנם מצבים בהם המעביד רשאי לתבוע את העובד. במאמר זה נתמקד בעיקר במעביד.

זכויות עובד מעביד נועדו לשרת את שני הצדדים, שיחסי הכוחות ביניהם אינם שווים. קיימים אינספור מקרים של פגיעה בזכויות הן של עובדים והן של מעסיקים, ולשם כך חוקקו חוקים, שבאו להבהיר מה מגיע לכל אחד מהצדדים, כמו גם מה נאסר על כל אחד מהם ומה נדרש מהם על פי חוק.

יעוץ וייצוג דיסקרטי ומקצועי למיצוי זכויות עובד מעביד

במשרדנו מתמחים בדיני עבודה ומכירים את כל זכויות עובד מעביד וכיצד יש למצותם כחוק. אנו מייצגים עובדים ומעסיקים מתחומים שונים במשק ודואגים למיצוי כל הזכויות של קהל לקוחותינו בדרך המהירה והבטוחה.

לשאלות בנושא אתם מוזמנים להמשיך לקרוא וכמובן ליצור עמנו קשר. צוות המשרד שלנו מתחייב ללוות אתכם בדיסקרטיות ובמקצועיות בכל צעד בדרך למיצוי הזכויות שלכם.

זכויות עובד מעביד, מתי מעביד רשאי לתבוע את העובד?

אין ספק כי בנושא זכויות עובד מעביד, ידו של העובד על העליונה בגלל אי השיוויון המוסכם בין הצדדים. עם זאת, ישנם מספר מצבים בהם מעביד יהיה רשאי לתבוע עובד: גרימת נזק משמעותי לחברה, עבירות משמעת חמורות. גם במצב בו למד העובד את המקצוע על חשבון המעסיק ואז עבר לחברה המתחרה רשאי המעביד לתבוע את המגיע לו.

כל מה שצריך לדעת על זכויות עובד מעביד

האם יכול המעביד לפטר את העובד ללא פיצויים?

ישנם מקרים בהם יהיה המעביד רשאי לעשות זאת, אך מקרים אלה אינם נפוצים. עו"ד אסתי עוקב מסבירה כי פיטורין ללא פיצויים הם עונש חמור במיוחד ולכן בית הדין לענייני עבודה שוקל היטב האם לאשר זאת. במצב בו ישנו הסכם קיבוצי המגדיר באילו מצבים ניתן לשלול פיצויים או אם ישנו הסכם החל על מספר גדול ביותר של עובדים במשק במסגרתו אכן המצב מאפשר שלילת פיצויים יהיה המעביד רשאי לפטר ללא פיצויים.

באילו פעולות אחרות יכול המעביד לנקוט ומתי?

המעביד רשאי גם לקזז משכרו של העובד במצבים מסויימים. סכום קנס שקיבל העובד בגין עבירת תנועה בעת נהיגתו ברכב של החברה יקוזז משכרו. גם במצב של עבירת משמעת רשאי המעביד לקזז סכום כפי שנקבע בהסכם קיבוצי.

זכויות עובד מעביד – כיצד ניתן למנוע מצבים של תביעות מצד המעביד?

במסגרת החוזה שבין העובד למעביד מומלץ לכלול כמה שיותר תרחישים והצעדים שינקטו באם תרחישים אלה יקרו. מעבר לעסק מתחרה וגילוי סודות מקצועיים יכול להמנע בסעיף בחוזה בו מתחייב העובד לעבור תקופת צינון מסויימת בטרם יעבור לעסק מתחרה. כך גם בקביעה מראש מהו הפיצוי שיהיה נדרש העובד לפצות את המעביד במקרה של נזק משמעותי לחברה.

גם אם העובד הינו הצד החלש בין השניים ויש להגן על זכויותיו, גם למעביד ישנן זכויות ויש לתת על כך את הדעת.

הפרוגרטיבה הניהולית במסגרת זכויות עובד מעביד

הפרוגרטיבה הניהולית היא זכותו הבסיסית של כל מעסיק לנהל את העסק שלו כראות עיניו מתוקף זכות הקניין שברשותו. היא למעשה מפרה את יחסי הכוחות השווים שיכלו להיות בין המעביד לעובד, ומעניקה למעביד חופש לפעול כעולה על רוחו בכל הקשור לניהול העסק.

במסגרת הסכם עבודה שנחתם בין המעסיק לעובד, מוותר פעמים רבות המעסיק על זכויותיו אלו, כשהוא מתחייב למשל להעסיק את העובד בתפקיד מסויים ובתנאים מסוימים. אי אילו שינויים או הרעת תנאים, שיינקטו בהמשך, ללא הסכמת העובד, עלולים להפר את זכויות העובד, ולהביא לפגיעה בזכויות עובד מעביד, שתגרור תביעה כנגד המעסיק.

הפרוגרטיבה הניהולית היא אחת הזכויות החשובות של המעסיק, שנותנת לו את החירות לקבל החלטות בנושאים שונים כמו יציאה לחופשה שנתית, שינוי מיקום העבודה, שינויים ארגוניים ועוד.