כלל העובדים השכירים במשק הישראלי זכאים לקבלת זכויות עובדים שונות המעוגנות בחוקי העבודה. חוקים אלו נועדו בין היתר להגדיר ולהסדיר את יחסי עובד-מעביד, כאשר בין יתר החוקים תוכלו למצוא את חוק הגנת השכר, חוק שכר המינימום, חוק שעות העבודה והמנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק דמי מחלה ועוד שורה ארוכה של תקנות וחוקים שמטרתם הגנה מלאה על זכויות העובד.

מכיוון שתחום דיני העבודה במדינת ישראל הינו תחום משפטי נרחב העוסק במגוון רחב של נושאים הקשורים בצורה ישירה או עקיפה נושא של זכויות עובדים וליחסי העובד-מעביד, פועלת במדינת ישראל מערכת משפטית נפרדת לתחום משפטי זה באמצעות בתי הדין לענייני עבודה ברחבי הארץ.

כל זכויות העובד המגיעות לכם, אפילו מבלי שידעתם


בדרך כלל זכויות העובד אינן פרוסות לנגד עיניו עם קבלתו למקום עבודה חדש, ועל מנת שכל עובד ידע מה מגיע לו, מתי וכיצד, עליו לקחת אחריות אישית ולבדוק את הנושא, אך מאחר וזהו תחום מורכב ורחב, כדאי להיעזר בעורך דין דיני עבודה שמתמחה בכל הזכויות המגיעות לעובד, ומכיר את התורה על בוריה. 


חשוב לדעת, שזכויות העובד אינן מסתכמות בשכר, בימי המחלה והחופשה, בדמי הפיטורים וביתר הנושאים, שמקובל לדון בהם בעת חתימת הסכם העבודה. פעמים רבות הזכויות מתבטאות בתנאי הקבלה, באופי או שינויים בהעסקה, בזכויות שמגיעות לאוכלוסיות מסויימות (הורים, נשים בהריון, נוער, שכירים בני הגיל השלישי ועוד) וכוללת גם את זכויות המובטלים ונפגעי העבודה. 
באותה מידה שאדם צריך לקחת אחריות על מצבו הבריאותי, כך עליו לקחת אחריות גם על מצבו התעסוקתי, על כל פניו וזכויותיו.  

 

מהו תפקידו של עו"ד לדיני עבודה בכל הנוגע למיצוי זכויות עובדים?

עו"ד לדיני עבודה בתל אביב או בכל מקום אחר בארץ, הינו עורך דין המתמחה בתחום של זכויות עובדים בכל הנוגע למתן שירותי ייעוץ, סיוע וייצוג משפטי לכלל העובדים השכירים במשק הישראלי שזכויותיהם נפגעו, כאשר בין יתר שירותיו המשפטיים של עו"ד לדיני עבודה תוכלו למצוא:

  • מתן שירותי ייעוץ בכל הנוגע לדיני עבודה ומימוש זכויות העובד
  • מתן שירותי ייעוץ וליווי משפטי למטרות הגשת תביעות כנגד המעסיק בגין הלנת שכר, דמי חופשה והבראה, תביעות פיצוי פיטורין וכדומה
  • מתן שירותי ייעוץ וליווי במסגרת הקמת הסכמי עבודה אישיים הנערכים בין המעסיק לעובד במקומות עבודה מסוימים
  • מתן שירותי ייצוג במסגרת ניהול ערכאות בבתי הדין לענייני עבודה ברחבי הארץ

ועוד שורה ארוכה של שירותים משפטיים אשר נועדו להגן על מלוא הזכויות המוענקות לכלל העובדים השכירים במדינת ישראל בהתאם לחוק. כאשר מדובר בזכויותיהם של עובדים בכירים יש להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום של דיני עבודה לבכירים. במידה וגם אתם מעוניינים להגן על מלוא זכויותיכם על פי חוק בכל הנוגע לתחום דיני העבודה במדינת ישראל, אנו ממליצים לכל אחד ואחת מכם להיוועץ עם עו"ד לדיני עבודה בתל אביב או בכל מקום אחר בארץ בהקדם.